-

ردپای پررنگ و نابخشودنی مهاجران دیروز در تقسیم استان بلوچستان

image
09 جولای 2016

بلوچستان سرزمینی است که اماکن تاریخی و سنگ نگاره های موجود در آن نشان میدهد این سرزمین، سابقه ای کهن در اعماق تاریخ خاورمیانه دارد. بنا بر سنگ نگاره ها و محلهای باستانی تمدن در میان بیابانها و کوههای بلوچستان بیش از هفت هزار سال قدمت  دارد.تمدن جیرفت که در سال 1326 ه ش طی طرحی خائنانه از بلوچستان جدا شد و تمدن شهر سوخته و اثار باستانی بمپور و سنگ نگاره های سراوان و میرجاوه و…. بیانگر آن است که تمدن بلوچستان جزء اولین تمدنهای بشری است و کهن تر از تمدن سومر. 

بلوچستان سرزمینی است که حتی کتابهای تاریخی ملل دیگر گواهی میدهند حیات بلوچستان در بین هزاره های گذشته زندگی بی معنا و پوچ نبوده است بلکه ملت بلوچ پیوسته جزء مللی بوده اند که همیشه در اوراق تاریخِ سرنوشتهای خاورمیانه، این نقطه ناآرام را تغییر داده اند. 

اما اکنون پس از گذشت بیش از هفت هزار سال دستهایی تلاش دارند بلوچستانی را که ریشه هایش در اعماق تاریخ خفته اند را حذف کنند.!!! 

 اما براستی چگونه است بلوچستانی که بزرگی اسکندر و اخلاق مسلمانان و خشونت مغلان نتوانسته آن را حذف کند؛عده ای میهمان ناخوانده سعی در نابودی تاریخ و سرزمین و ملت آن دارند!

آری  اکنون با فریادها و تلاشهای کسانی که هیچ نسبتی با عظمت و بزرگی گذشتگان ندارند بر خود میلرزد؟ 

باید پاسخ این پرسش را در میان صفات و اخلاقیات قوم بلوچ جستوجو کرد اخلاقی که باعث شده است بلوچ “بُل” (تاج) ملتهای خاورمیانه باشد و افتخارش را با نام او برای همیشه برایش به ثبت برسانند. 

 بلوچ با دارا بودن اخلاقی همچون شجاعت، مردانگی، غیرت، مهمان نوازی، پناه دادن و دهها صفت حسنه دیگر در میان ملتهای خاورمیانه متمایز است. اما گویا امروز تازیانه اخلاق نیکوی بلوچستان بر پیکره این سرزمین کهن در حال فرود آمدن است، تازیانه ای که وجود این پیر جوان مرد را نشانه رفته است!! 

آری باید دانست زمزمه های حذف بلوچستان زیبا از روزی تبدیل به فریاد شد که پناه داده هایی که آواره در کشور بودند به این سرزمین آورده شدند و بلوچ که با هر مظلوم و بی کسی مهربان است آغوش مردانگی خود را به سمت کسانی که ایرانیان آنها را کولی مینامیدند باز کرد. 

براستی که این اولین تازیانه فرود آمده برای بستن پیمان، برای مرگ بلوچستان بود. مهاجران دیروز با گذشت هفتاد سال کم کم ریشه کولیت خود را فراموش کردند و با همراز شدن چرخ روزگار بر حال این عده ،چنان خویش را _در سرزمینی که در آن پناه داده شده بودند_ صاحب ریشه دیدند که اکنون میخواهند بلوچستان را در قبرستان تاریخ به خاک بسپارند!! و خود را وارثان سرزمینی بنامند که هفتاد سال پیش در آن غریبه خوانده میشدند. 

با توجه به اسناد و مدارک موجود “شهریاری” یکی از فرزندان امروزِ مهاجرانِ دیروز جزء اولین فرماندهان لشکری است که خود را برای مرگ بلوچستان تا دندان مسلح کرده است. 

باید به فرزندان مهاجران دیروز یادآور شد که بلوچستان همانگونه شما را در دامان خود جای داد همانگونه میتواند شما را به همان جایی که آمده اید پرتاب کند. 

اما باید همه بدانند بلوچستان سرزمینی است که ریشه های آن در اعماق تاریخ خاورمیانه فرو رفته است و کسانی بجز دیوانگان جرات در اوردن ریشه های این درخت تنومند را نمیکنند چرا که فرزندان بلوچستان ریشه

های خود را چنان محکم گرفته اند که در زمان خارج شدن،  تمام بی ریشه ها  را از خاک خویش به بیرون خواهند کشید.
برای این مهم لازم است همه اقشار ملت بلوچ به میدان آمده و فریاد اعتراض خویش را با مشت آهنین نشان دهند.

عدالت نیوز>عبدالرحمن بلوچ

سند چار

WordPress Image Lightbox