-

سازمان جیش العدل از خیزش و تظاهرات ملت عرب احواز حمایت و پشتیبانی می کند

image
18 فوریه 2017

به نام عدل
ملت عرب احواز طی چند روز پیاپی در تمامی شهرهای احواز به خیابان آمده و تظاهرات گسترده ای را در جهت رسیدن به حقوق مشروع خود شکل داده است و در این راستا رژیم در جهت سرکوب تظاهرات بحق ملت عرب احواز جهت برآورده شدن خواسته های قانونی دست به اعمال زور وقهریه زده و بنا به گزارشها در طی این چند روز شمار بسیاری از تظاهرکنندگان بازداشت و مورد خشونت قرار گرفته و تعدادی زخمی و کشته شده اند.

سازمان جیش العدل از تظاهرات کنندگان  پشتیبانی و حمایت نموده ،کما اینکه همکاری های گسترده ای در راستای مشروعیت بخشی به حقوق دو ملت را با اپوزیسیون عرب احوازی داشته و این حمایت و همکاریها ادامه داشته و خود را همیشه در کنار ملت عرب احواز دیده و حمایت کامل خود را باری دیگر اعلام میداریم.
همچنن برای جان باختگان علو درجات و خواهان آزادی بدون قید وشرط بازداشت شدگان را داشته و حمایت خود را از تظاهرات کنندگان تا رسیدن به حقوق مشروع اعلام میداریم.

استبداد حاکم بر کشور باری دیگر نشان داد که در هیچ راه میانه ولو مسالمت امیز خواهان تسلیم حق ملیت های غیر فارس نبوده و کوچکترین فریاد مطالبه گری قانونی را نیز بر نتافته و از قوه قهریه و سرکوب استفاده می نماید.
حمایت ملت بلوچ از ملت عرب مختص زمان و مکان نیست و همیشه این حمایت و همکاری بین دو ملت و مبارزات تا سرنگونی رژیم استبداد و استقرار عدالت ادامه خواهد داشت و در همین راستا در جهت حمایت از تظاهرکنندگان عرب احوازی از ملت بلوچ و دیگر ملیت های تحت ستم دعوت به حمایت از تظاهرات ملت عرب احواز نموده و با برپایی تظاهرات در حمایت از تظاهرکنندگان احوازی در شهر ها و استانهای کشور مانع از تمرکز رژیم جهت سرکوب تظاهرات در احوازگشته و بدین منظور حلقه حمایتی در سرتاسر کشور ایجاد گردد.
سازمان جیش العدل
18_2_2017برابر با 30 بهمن ماه 1395

WordPress Image Lightbox