-

سند خیانت باند زابلی ها در جهت تقسیم استان بلوچستان

image
09 جولای 2016

طی سندی که از سوی نماینده زاهدان حسین علی شهریاری (مهاجرزابلی) به وزیر کشور بدستمان رسیده،در این سند این نماینده زابلی ایده تقسیم و تجریه استان بلوچستان رابه وزیر کشور پیشنهاد داده است. طرحی که به نابودی سرزمین مادری ملت بلوچ خواهد انجامید.

این سند که تاریخی برای آن ثبت نشده است بعنوان سندی دال بر خیانت غیربومیان مهاجر می باشد که آنها را با پسوند زابلی می شناسیم.

طرح تجزیه استان بلوچستان سالهاست که از سوی باند زابلیها با تشکیل هیاتی سه نفره که متشکل از حسین علی شهریاری،عباسعلی نورا،و محمد تقی رخشانی سالهاست که طرح تجزیه بلوچستان را پیش کشیده و مستمرا پیگیر این موضوع هستند. همانگونه که می دانید این هیات سه نفره هیچ کدامشان بلوچ و یا بلوچستانی نمی باشد.و در این رابطه با هیچ بلوچی نیز مشوره و یا رفراندومی برای تجزیه استان و تقسیم آن به سه الی چهار استان مجزا نیز صورت نگرفته است.باندی که بتوسط رژیم بر تمامی منافع و ادارات و ارگانهای بلوچستان تسلط داده شده اند و میزان مشارکت بومیان بلوچستان را در اداره امور سرزمینی به زیر صفر رسانده اند .

و در نتیجه تسلط و تصمیمات این باند هم اکنون بلوچستان در باتلاقی از فقرمطلق  

،محرومیت و بیکاری و از انواع بیماری ها و مشکلات عدیده  رنج می برد ،و سرانه امید به زندگی به 0.8 درصد است با توجه به گزراش سال 1375،بگونه ای که بنا به استنداد به گزارشات منتشر شده از رسانه ها و نمایندگان بلوچستان  آمار فقر مطلق در بلوچستان بالای 70 درصد می باشد و اما در مشاهدات حقیقی فقر مطلق بالای 90 درصد می باشد.و همچنین بلوچستان یک درصد در تولید ناخالص ملی سهم دارد .

نرخ بیکاری بالای 85 درصد می باشد.

با این وجود هیچ بلوچی دخیل در این آمار و ارقام نبوده و تمامی تصمیمات برای نابودی بلوچ و بلوچستان بتوسط باند زابلی ها صورت گرفته است.

حال که بلوچستان و مردمان بلوچ در لبه پرتگاه ودر باتلاق فقر و فلاکت که نتیجه خیانت این جنایتکارن می باشد غرق شده اند ، به این نیز اکتفا نکرده و سالهاست پیگیر موضوع شلیک آخرین گلوله ها بر پیکره مظلوم بلوچ و بلوچستان هستند.طرحی که به حمایت دولتی غیر ممکن است به این درجه از پیگیری برسد.

طی چند سال اخیر این طرح با شدت پیگیری میشود،و از سویی چون این هیات سه نفره در راس امور قرار دارند و تمامی کارکنان و کارمندان زابلی غیر بومی در بلوچستان زیر نظر این باند وبیت رهبری قرار دارند مستمرا وبدون واهمه  نسبت به واکنش سخت ملت بلوچ نام بلوچستان را نیز از سربرگ ادرات،ارگانها حذف و نام این استان را به استان سیستان معرفی می نمایند.

طرحی که از سال 1392 با واکنش شدید ملت بلوچ روبرو بوده است،اما دارای استمرار و آن قدرت مقاومت شدید نبوده است.

در این راستا می توان به واکنش سخت سازمان جیش العدل طی بیانیه ای و واکنش سخت مولانا عبدالحمید و دیگر افراد و سازمانها پرداخت.واکنشی که بلوچستان را خط قرمز خویش دانسته و اگر جنایت کاران از این طرح خائنانه دست نکشند دستشان را کوتاه خواهیم کرد و برای همیشه باید قید بلوچستان را بزنند.

میهمانی که به میزبان خیانت کردند.این میهمانان ناخوانده هفت دهه پیش توسط رضاشاه پهلوی از مناطقی از خراسان جمع آوری و به سیستان در بلوچستان اعزام شدند.برنامه ای که برهم زدن ترکیب جمعیتی بلوچستان را در دست داشت.البته ناگفته نماند که بخش اعظمی از خاک بلوچستان در ناحیه سیستان در  همان ده در سال 1326 ه ش از خاک مادری جدا و طی طرحی خائنانه به خراسان الحاق شد که شامل نهبندان و قائنات می باشد.

اما این میهمانان تبعید شده از خراسان می باشند و اصالتی بلوچستانی هر گز نداشته و سندی نیز دال بر هویت بلوچستانی آنان وجود ندارد،   کولی های ان مناطق بودند که توسط رضا شاه به بلوچستان تبعید شدند طی برنامه ای سیاسی  و بعدها نیز در بلوچستان تا سالها به این شغل مشغول بودند و به تعمیر و ساخت داس و بیل وچاقوهای محلی و دیگر ابزار آلات مشغول بودند و اکثرا چون فقیر بودند توسط مردم بلوچ به اشتغال بر سر مزارع و کارهای بنایی گمارده شدند.

اما با سر کار آمدن رژیم فعلی و با در نظر داشت اینکه این سیستم یک سیستم مذهبی بود اولین برنامه اش ساماندهی این تبعیدیان بود.

و بدین ترتیب دست بلوچها را از تمامی ادارات و ارگانها کوتاه و این جمعیت سه درصدی را بر کل بلوچ و بلوچستان تعمیم دادند و تحمیل کردند.و نتیجه به حاشیه راندن ملت بلوچ و رقم زدن آمار بالای فقر،بیماری،بیکاری،کشتار،اعدام،تیربارن،طرح تجزیه سرزمین ماردی بلوچ و حذف نام بلوچستان و عدم ثبت آثار باستانی بلوچستان و تحریف تاریخ مردمان این دیار و فشارهای مذهبی شدید از جمله جنایت های این باند مهاجر می باشد.

لذا می طلبد که ملت بلوچ یکدست و یک صدا گشته و جهت بازپس گیری حقوق ملی و مذهبی خویش و جهت ممانعت از این طرح نابود گرا به میدان مقاومت و مبارزه روی آورده و با مبارزین همسو و هم نظر گشته و برای حقوق بنیادین خویش و حفظ سرزمین و آبادانی آن دوش به دوش یکدیگر مبارزه ای را تا بدست گرفتن سرنوشت سیاسی خویش ادامه دهند.

پس از افشاء اسناد و تحریفات گسترده این طرح جنایتکارانه دیگر برای هیچ عالم و روشنفکر و قشرجوان خصوصا دلیلی برای سکوت وجود ندارد.

و اگر سکوت کنید تاریخ شما را نخواهد بخشید و به بدترین القاب از ما یاد خواهد کرد.

برای مبارزه ای هماهنگ و متفق به میدان مقاومت روی آورید و به خیابانها بریزید جهت اعتصاب عمومی و اعتراض به حذف نام بلوچستان و طرح خائنانه تقسیم و تجریه آن.

عدالت نیوز>محمود بلوچ
سند دو سند سه

 

WordPress Image Lightbox