-

گناه بلوچها چیست به کدام گناه ناکرده قصاص می شوند؟

image
05 سپتامبر 2016
هر روز در جریان خبر  کشته شدن ویا بازداشت تعدادی از مردم بلوچ بتوسط نیروهای رژیم هستیم و هر روز شاهد امار بالارفتن میزان آمار فقر وبیکاری و تبعیض در همه زمینه ها هستیم،براستی گناه ما چیست ؟
پرویز براهویی فرزند رحمت 30 ساله توسط نیروهای یگان امداد انتظامی رژیم روز دوشنبه در مورخ 5_9_2016 در جاده کمر بندی زاهدان به همراه سه تن دیگر کشته شد.گزارش قتل وی در این لینک موجود می باشد.
نامبرده برادر فرهاد براهویی است که چند سال پیش در منطقه نصرت اباد شب هنگام توسط مامورین مبارزه با مواد مخدر کشته شد.
فرهاد 22 ساله در مسیر بازگشت به زاهدان در منطقه نصرت اباد توسط مامورین ارگان مبارزه با مواد مخدر کشته شد،نامبرده در شب هنگام در کمین مامورین مبارزه با مواد مخدر مورد تیراندازی قرار می گیرد وز خمی میشود،پس از آن بتوسط نیروهای جنایت کار با شلیک تیر خلاص نامبرده کشته می شود.شکایت خانواده وی از مامورین قاتل راه به جایی نبرد و دادگاه به نفع نیروهای جنایت کار رای صادر نمود و مامورین شلیک بسوی وی را به ظن حمل مواد مخدر اعلام داشته بودند و این در حالی بود که وی خلاف کار نبود و صرفا یک مسافر کش و هیچ گونه موادی از خودری وی نیز کشف نشد و سابقه قبلی هم نداشت.
دو برادر از یک خانواده بصورت مشابه کشته می شوند و هیچ ارگانی و نهاد قضایی پاسخگوی جنایات نیست.
پرویز براهویی که روز دوشنبه کشته شد نیز به ظن حمل مواد سوختی مورد هدف تیراندازی قرار گرفت،نامبرده داری دو فرزند می باشد و منتظر به دنیا آمدن فرزند سوم خودش بود.
 هیچ دستگاه قضایی و رسانه ای دربلوچستان نسیت تا به فریاد ملت مظلوم در بند فقر و بیکاری و تبعیض و کشتار برسد،قتل عام سیستماتیک شهروندان بلوچ برنامه ای است که بیش از سه دهه است رژیم در بلوچستان شروع کرده وتا به امروز هزاران خانواده عزیزان خود را از دست داده اند.
آمار قربانیان این کشتار سیستماتیک در بلوچستان آماری بیش از سی هزار نفر می باشد که به اتهامات و انگ های مختلفی بتوسط نیروها و ارگانهای متابعه نظامی و اطلاعاتی کشته و یا اعدام شده اند و حتی در یک مورد شفافیت قانونی صورت نگرفته و این رویه همچنان ادامه دارد.
تیراندازی بسوی کول بران بی سلاح،شهروندان عادی در بازار و شهرها،تیراندازی بسوی خودروهای عبوری،بازداشت های خودسرانه که منجر به اعدام صدها تن گشته ،توبیخ ،تهدید ، تنبیه و جریمه های غیر قانونی،و در کنار آن تبعیض به عمد روا داشته شده و بیکاری و فقر مطلق بیش از نود درصد مردم بلوچ از عمده جنایات رواداشته شده و پروسه جنایت فقیر کشی در بلوچستان می باشد .
ملت بلوچ در منگنه فشار و سرکوب شدیدی قرار دارد که زیر پتک و ساتور قرار گرفته و در این میان از سویی دیگر زبان،تاریخ و هویت آنان نیز در معرض نابودی کامل قرار دارد. در چنین شرایط سختی مردم ما قرار دارند که باور آن برای کسانی که غیربلوچ و خارج از بلوچستان هستند غیر قابل باور می باشد ،قوانین حکومتی در بلوچستان نانوشته و ناخوانا است و اعدام و ترور سزای کسی است که فریاد (من مظلومم) در بلوچستان سر دهد.
آزادی های مذهبی جای خود را به فشارهای مذهبی داده است و زنده نگاه داشت زبان و تاریخ و هویت بلوچی جایگاهش را به تحمیل یکپارچه سازی زبانی و نابودی زبان مادری و تحریف تاریخ و اسناد هویتی داده است.
جغرافیای بلوچستان تبدیل به زندانی با کار اجباری تبدیل گشته است و مردم بلوچ در این محاصره شدید امنیتی ،نظامی زندگی سختی بسر می برند.به گونه ای که در خارج از خاک مادری احساس امنیت بیشتری دارند.
سوالی که همیشه مرد مظلوم بلوچ از خود می پرسند که به چه جرمی گرفتار در باتلاق فقر بیکاری و تبعیض قرار گرفته و در این باتلاق سرکوب وترور می شوند؟ گناه انان چیست؟
آیا غیر فارس و غیر شعیی هستند؟
آیا تهدیدی برای کشور قلمداد شده اند و اسنادی از خیانت بلوچها وجود دارد؟
آیا دست به شورش زده و خساراتی به اموال و املاک دولتی وارد آورده اند؟
هیچ یک از موارد بالا در مورد آنان صدق نمی کند و نتیجه ان میشود که آپارتاید دینی و زبانی بر کشور حاکم است و این سیستم ملیت های غیر فارس وغیر شیعی را به رسمیت نمی شناسد و خواهان نابودی مردمان ملیت های غیر فارس خواهان نابودی و تحریف و تغییر تاریخ و هویت و دین انان ا برنامه برهم زدن ترکیب جمعیتی این مناطق است.

دوشنبه، 15 شهریور ماه 1395 برابر با 05-09-2016
محمود بلوچ
WordPress Image Lightbox